Miyoshi , Shobara , Taishakukyou

  Top Rated Sights in Miyoshi , Shobara , Taishakukyou

Taishakukyou , Mt. Hiba , Jinseki plateau

Nachi Falls

Taishakukyou , Mt. Hiba , Jinseki plateau

Hiba Dogo Taishaku National Monument